Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Witaj, ()

Lista złożonych wniosków

Lp. Nazwa ▲ Data zakończenia Ilość komentarzy Etapy nadrzędne
1 Współpraca w realizacji strategii 2012-09-30 0 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Współpraca w realizacji strategii
2 Wskaźnik realizacji celów Strategii 2012-09-30 0 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Wskaźnik realizacji celów Strategii
3 Wewnętrzne ramy instytucjonalne realizacji strategii 2012-09-30 0 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Wewnętrzne ramy instytucjonalne realizacji strategii
4 Środowisko i Energetyka 2012-09-30 1 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Środowisko i Energetyka
5 System monitorowania realizacji strategii 2012-09-30 0 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/System monitorowania realizacji strategii
6 Strategiczne kierunki rozwoju 2012-09-30 5 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Strategiczne kierunki rozwoju
7 Strategiczne cele rozwoju regionu 2012-09-30 3 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Strategia rozwoju/Strategiczne cele rozwoju regionu
8 Społeczeństwo 2012-09-30 0 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Diagnoza rozwoju województwa mazowieckiego z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych/Społeczeństwo
9 Scenariusze rozwojowe województwa mazowieckiego 2012-09-30 2 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./Scenariusze rozwojowe województwa mazowieckiego
10 Regulacje prawne 2012-09-30 0 Główny/Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r./System realizacji Strategii/Regulacje prawne
◄ Wróć...
© 2023 MBPR - Konsultacje społeczne