Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Witaj, ()

Lista złożonych wniosków do "Działania i zadania rozwojowe"

Nr. Tekst Użytkownik Data dodania▼ Status
1 Proponuję dopisać do SRWM: 1. Budowę linii kolejowej Sierpc - Żuromin - Działdowo lub Sierpc - Żur romanjas 2012-07-18 zarejestrowany
2 str. 69. Do działania: 25.3 Budowa społeczeństwa obywatelskiego Zadania do realizacji: DODAĆ karol.krzyczkowski@gmail.com 2012-07-26 zarejestrowany
3 Pismo z wcześniejszego wniosku przedkładam w załączniku p.zadrozny 2012-09-19 zarejestrowany
4 Obszar: PRZESTRZEŃ I TRANSPORT Cel rozwojowy: Trwały i zróżnicowany rozwój regionu oparty o endogen Gmina Wyszków 2012-09-21 zarejestrowany
5 Strategia prawidłowo odnosi się do ochrony obszarów cennych przyrodniczo, ale zauważa zagrożenie jak kampinos 2012-09-25 zarejestrowany
6 Wnioskuję o uwzględnienie na liście inwestycji priorytetowych dla rozwoju: zadania pn.: „Budowa zach amk 2012-09-26 zarejestrowany
7 W związku z opracowywanie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku wraz z Prognozą Powiat Garwolin 2012-09-27 zarejestrowany
8 W załączeniu przekazuję uwagi Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy podjęte Uchwałą nr 1800/ jacek.cieslak 2012-09-28 zarejestrowany
9 "W działaniu 13.2 Kompleksowe i zintegrowane działania rewitalizacyjne w miastach należy dodać: Dzielnica_Targowek 2012-09-28 zarejestrowany
10 W załączeniu Miasto Węgrów przesyła propozycje uzupełnień zapisów punktu 5.2 projektu Strategii Roz wegrowmiasto 2012-09-28 zarejestrowany
11 W związku z trwającymi konsultacjami projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH 2012-09-28 zarejestrowany
12 Ad. Kierunek działań 1: Tworzenie warunków do generacji i absorpcji innowacji Działania 1.1 Wspie Jablonna 2012-09-28 zarejestrowany
13 Polska Akademia Nauk jest żywotnie zainteresowana zwiększaniem innowacyjności oraz bezpieczeństwa Jablonna 2012-09-28 zarejestrowany
14 W związku z trwającymi konsultacjami projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH 2012-09-28 odrzucony
15 Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam Państwu wniosek dotyczący konsultacji społecznych SRWM 2 polskafundacja 2012-09-28 zarejestrowany
16 Za poważny błąd należy uznać pominięcie modernizacji i rozbudowy (poszerzenia do 2x2) drogi wojewódz Michał Suliborski 2012-09-30 zarejestrowany
◄ Wróć...
© 2023 MBPR - Konsultacje społeczne